Regional Offices

.
HomeRegional Offices

Regional offices of Asam Sahitya Sabha

Guwahati Administrative Office

Address

Asam Sahitya Sabha
Bhagawatiprasad Barua Bhavan,
Guwahati : 781001

Secretary: Shri Manjit Singh
Contact: 70029-68244

Diphu Regional Office

Address

Rangsina Bhavan
Diphu : 782 460

Secretary: Joising Tokbi
Contact: 94350-67671

Dhubri Regional Office

Address

Asam Sahitya Sabha
Dhubri – 783301
Tel: 03662-232528

Secretary: Rajanikanta Deka
Contact: 94351-29804

Dibrugarh Regional Office

Address

Asam Sahitya Sabha
Raibahadur Rameshwarlal Saharia Sanghati Bhavan
Dibrugarh – 786003

Secretary: Dr Santanu Lahkar
Contact: 94350-31036

North Lakhimpur Regional Office

Address

Asam Sahitya Sabha
North Lakhimpur : 787 001

Secretary: Indramoni Rajkumar
Contact: 84029-28556

Nagaon Regional Office

Address

Asam Sahitya Sabha
Kamaladevi Todi Smriti Bhavan,
Mahichandra Borah Path
Nagaon – 782001

Secretary: Mrinal Hazarika
Contact: 94351-65083

Silchar Regional Office

Address

Asam Sahitya Sabha
Silchar : 788 001

Secretary: Smti Manasi Sinha
Contact: 70027-60724

Jalah Regional Office

Address

Asam Sahitya Sabha
Achyut Nibedita Medhi Bhavan
Jalah : 781 327

Secretary: Damodar Talukdar
Contact: 94353-28530

Mangaldoi Regional Office

Address

Asam Sahitya Sabha
Mangaldoi : 784 125

Secretary: Dwipendra Narayan Konwar
Contact: 98541-10979